Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

08 lipca 2024

„Aktywny Rodzic” – Nowe Świadczenia dla Rodziców od 1 Października 2024

Wprowadzenie

1 października 2024 roku wejdzie w życie nowa ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, znana jako „Aktywny Rodzic”. Ustawa ta wprowadza szereg zmian mających na celu zastąpienie dotychczasowych świadczeń rodzinnych nowymi, bardziej kompleksowymi formami wsparcia.

 

Nowe Świadczenia

Ustawa wprowadza trzy nowe rodzaje świadczeń, które mają na celu wsparcie rodziców w różnych aspektach ich życia zawodowego i rodzinnego:

 

  • Świadczenie „Aktywni Rodzice w Pracy”
  • Świadczenie „Aktywnie w Żłobku”
  • Świadczenie „Aktywnie w Domu”

 

Świadczenie „Aktywni Rodzice w Pracy”

To świadczenie jest przeznaczone dla matki albo ojca, którzy są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie jest objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub przez dziennego opiekuna. Wysokość świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 1900 zł miesięcznie.

Warunki otrzymania świadczenia obejmują:

  • Dziecko musi mieszkać i być na utrzymaniu matki albo ojca.
  • Rodzice muszą wykazać się aktywnością zawodową i podlegać ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym od podstawy wynoszącej co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, dziecko jest objęte innymi świadczeniami lub członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

 

Świadczenie „Aktywnie w Żłobku”

To świadczenie jest przeznaczone dla rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wynosi do 1500 zł miesięcznie i jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów opieki. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wynosi do 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie to jest wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

 

Świadczenie „Aktywnie w Domu”

To świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i jest przeznaczone dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem w domu. Świadczenie to przysługuje od 12 do 36 miesiąca życia dziecka.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej, rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub dziecko jest objęte innymi świadczeniami.

 

Zasady Wypłaty

ZUS będzie odpowiedzialny za postępowanie w sprawach świadczeń „Aktywny Rodzic” oraz ich wypłatę. Wnioski muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS. Osoby uprawnione będą mogły zmieniać świadczenia w razie potrzeby. Gdy matka albo ojciec dziecka będzie marnotrawić wypłacane im świadczenie „aktywni rodzice w pracy” bądź „aktywnie w domu” albo wydatkować je niezgodnie z celem, będzie możliwe przekazywanie należnego świadczenia w całości lub w części, odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Ustawa „Aktywny Rodzic” ma na celu lepsze wsparcie rodziców w ich codziennym życiu, oferując bardziej dostosowane do ich potrzeb świadczenia. Dzięki tym zmianom, rodzice będą mogli lepiej łączyć aktywność zawodową z wychowaniem dzieci, co ma na celu poprawę jakości życia rodzin i wspieranie ich rozwoju.

 

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio