Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

19 czerwca 2024

Kasowe Rozliczenie VAT – Korzyści i Zasady Stosowania

Rozliczanie podatku VAT jest jednym z kluczowych obowiązków przedsiębiorców. Jedną z metod, która może znacząco wpłynąć na płynność finansową firm, jest metoda kasowa. Dzięki niej przedsiębiorcy mają możliwość rozliczenia VAT dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta, co pozwala uniknąć konieczności płacenia podatku przed otrzymaniem należności. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak działa metoda kasowa, kto może z niej skorzystać i jakie są jej zalety oraz wady.

 

Na czym polega metoda kasowa?

Metoda kasowa polega na rozliczaniu VAT w momencie otrzymania zapłaty za towary lub usługi, a nie w chwili wystawienia faktury. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje:

 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT czynnego.
 • Z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dni od wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT czynny.

Jeśli zapłata nastąpi częściowo, obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

 

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Metodę kasową mogą wybrać tzw. mali podatnicy. Zgodnie z ustawą o VAT, małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro. Dodatkowo, małymi podatnikami mogą być:

 • Przedsiębiorstwa maklerskie,
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi,
 • Agenci, zleceniobiorcy oraz inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze, jeśli ich prowizja nie przekroczyła równowartości 45 000 euro.

Wartości te przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając do 1000 zł.

 

Jak stosować metodę kasową?

Aby skorzystać z metody kasowej, podatnik musi zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Ponadto, przedsiębiorca musi przejść na kwartalne rozliczanie VAT, chyba że jest to pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT.

 

Zasady rozliczania VAT przy metodzie kasowej

Podczas stosowania metody kasowej, VAT należny jest rozliczany w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Przed tym terminem nie trzeba ujmować go w pliku JPK_V7 i rejestrach VAT. Podobnie jest z fakturami zakupowymi - podatek naliczony można odliczyć dopiero po zapłaceniu faktur. Jeśli faktura została zapłacona częściowo, odliczyć można VAT tylko od tej opłaconej części.

Faktury sprzedaży i zakupu są wykazywane w rejestrach VAT i w pliku JPK_V7 za okres, w którym dokonano bądź otrzymano zapłatę. W przypadku częściowej zapłaty, w deklaracji wykazywana jest tylko faktycznie opłacona część.

Zalety i wady metody kasowej

 

Zalety:

 • Poprawa płynności finansowej - podatek płacony jest dopiero po otrzymaniu zapłaty.
 • Możliwość uniknięcia problemów związanych z niewypłacalnością kontrahentów.
 • Prostota w przypadku firm wystawiających faktury z długimi terminami płatności.

 

Wady:

 • Konieczność monitorowania terminów płatności przez klientów.
 • Obowiązek kwartalnego rozliczania VAT.
 • Dodatkowe formalności związane z zawiadamianiem urzędu skarbowego.

 

Kiedy warto zastosować metodę kasową?

Metoda kasowa jest korzystna dla firm, które wystawiają faktury z długimi terminami płatności lub mają problemy z płynnością finansową z powodu nieterminowych płatności od kontrahentów. Warto jednak pamiętać, że wybór tej metody wiąże się z koniecznością pilnowania terminów płatności oraz regularnego kwartalnego rozliczania VAT.

 

Rezygnacja z metody kasowej

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej stosowania, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Rezygnacja może nastąpić do końca kwartału, w którym metoda była stosowana, za pomocą formularza VAT-R. Przekroczenie limitu sprzedaży dla małych podatników skutkuje utratą prawa do metody kasowej od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

 

Podsumowanie

Metoda kasowa jest praktycznym rozwiązaniem dla małych podatników, którzy chcą poprawić swoją płynność finansową i uniknąć płacenia VAT przed otrzymaniem należności. Choć wiąże się z dodatkowymi formalnościami, może znacząco ułatwić zarządzanie finansami firmy, szczególnie w trudnych okresach. Decyzja o jej wyborze powinna być jednak dokładnie przemyślana, z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz terminów płatności kontrahentów.

 

 

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio