Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

20 czerwca 2024

Nowe Stawki Płacy Minimalnej od 1 Lipca 2024 – Co Musisz Wiedzieć?

 

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany te będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku i wpłyną na wiele aspektów wynagrodzeń oraz świadczeń powiązanych z płacą minimalną. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat nowych stawek oraz związanych z nimi świadczeń.

 

Minimalne Wynagrodzenie za Pracę

Od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł miesięcznie. Jest to znaczący krok, mający na celu poprawę warunków życia pracowników i ich rodzin.

 

Minimalna Stawka Godzinowa

Zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa, która będzie się różnić w zależności od miesiąca:

 

  • Lipiec, Październik: 23,37 zł
  • Sierpień, Wrzesień: 25,60 zł
  • Listopad: 28,29 zł
  • Grudzień: 26,88 zł

 

Wynagrodzenie za Czas Niewykonywania Pracy

Jeżeli pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy, minimalne wynagrodzenie za taki czas również wyniesie 4300 zł miesięcznie w okresie od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Wynagrodzenie w Przypadku Przeszkód ze Strony Pracodawcy

Jeśli pracownik był gotów do wykonywania pracy, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy nie mógł jej wykonywać, przysługuje mu minimalne wynagrodzenie w wysokości 4300 zł miesięcznie w tym samym okresie.

 

Dodatek za Pracę w Porze Nocnej

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej będzie zróżnicowany w zależności od miesiąca:

 

  • Lipiec, Październik: 4,67 zł
  • Sierpień, Wrzesień: 5,12 zł
  • Listopad: 5,66 zł
  • Grudzień: 5,38 zł

 

Odszkodowanie za Naruszenie Zasady Równego Traktowania

W przypadku naruszenia zasady równego traktowania, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 4300 zł miesięcznie od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Maksymalna Wysokość Odprawy Pieniężnej

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniesie 64 500 zł w okresie od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Świadczenie Pieniężne podczas Praktyki Absolwenckiej

Podczas odbywania praktyki absolwenckiej, maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego będzie wynosiła 8600 zł w tym samym okresie.

 

Minimalna Podstawa Wymiaru Zasiłku Chorobowego

Dla osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniesie 3710,47 zł od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Minimalna Podstawa Wymiaru Składek na Ubezpieczenia Emerytalne i Rentowe

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym będą miały minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 3225 zł w okresie od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Minimalna Podstawa Wymiaru Składek dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozliczający składki na zasadach preferencyjnych będą mieli minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszącą 1290 zł w tym samym okresie.

 

Maksymalna Podstawa Wymiaru Składek dla Osób na Umowie Uaktywniającej

Dla osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, od której składki są opłacane przez ZUS, maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 2150 zł od lipca do grudnia 2024 roku.

 

Podsumowanie

Nowe stawki płacy minimalnej od 1 lipca 2024 roku wprowadzają istotne zmiany w wynagrodzeniach i świadczeniach pracowników. Pracodawcy powinni przygotować się na te zmiany, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami. Dla pracowników oznacza to poprawę warunków pracy i większą stabilność finansową. Śledzenie tych zmian jest kluczowe dla obu stron, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

 

 

 

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio