Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biuro@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

28 czerwca 2024

Wakacje Kredytowe 2024: Nowe Formy Wsparcia dla Kredytobiorców

W 2024 roku polscy kredytobiorcy hipoteczni mogą skorzystać z wakacji kredytowych, dzięki nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, która weszła w życie 15 maja. Ustawa ta, mająca na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, oferuje znaczące wsparcie poprzez możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe są dostępne dla kredytobiorców, którzy spełniają następujące kryteria:

 • Posiadają kredyt hipoteczny w polskiej walucie, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe, którego wartość nie przekracza 1,2 mln zł.
 • Ponoszą wydatki na obsługę raty kredytu (RdD – rata do dochodu) przekraczające 30% dochodów za ostatnie trzy miesiące przed złożeniem wniosku, lub utrzymują co najmniej troje dzieci (do 18 roku życia, do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę, lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek). W tym przypadku kryterium RdD nie obowiązuje.
 • Zawarli umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.
 • Kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.

 

Terminy i zasady zawieszenia spłat

Kredytobiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w dwóch okresach:

 • Od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – zawieszenie spłaty na 2 miesiące.
 • Od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – zawieszenie spłaty na 2 miesiące.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej, z wyjątkiem ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczenia kredytu. Okres zawieszenia nie jest wliczany do okresu kredytowania, co oznacza, że spłata kredytu zostaje odpowiednio przedłużona.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od dostępnych funkcjonalności. Bank ma 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku, jednak brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zwiększa się kwota dochodu uprawniająca do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. O pomoc mogą ubiegać się kredytobiorcy, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego.

Kryteria dochodowe uprawniające do wsparcia to:

 • Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu, nie przekracza 2,5-krotności kryteriów z ustawy o pomocy społecznej: 1940 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa wieloosobowego.

 

Wartość i okres wsparcia

Zwiększone wsparcie obejmuje:

 • Maksymalna wartość wsparcia to 3000 zł miesięcznie.
 • Okres pomocy wynosi 40 miesięcy.
 • Okres spłaty wsparcia lub pożyczki to 200 rat.
 • Maksymalna wartość wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia to 120 tys. zł.

Kredytobiorcy, którzy spłacą bez opóźnień 134 rat, mogą liczyć na umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

Jak skorzystać z pomocy?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych lub wsparcia FWK, kredytobiorcy powinni skontaktować się ze swoim bankiem, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków oraz dostępnych form wsparcia.

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców daje realną pomoc tym, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, oferując możliwość zawieszenia spłaty oraz wsparcie finansowe, które może znacząco odciążyć ich budżety domowe.

 

 

Polityka prywatności

Pon - Czw: 7:00 - 16:00

Pt: 7:00 - 15:00

biurobr@acartus.pl

(+48) 32 475 15 26  (+48) 501 045 636

ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Potrzebujesz rzetelnej obsługi księgowej! ACARTUS to księgowość bez granic

ACARTUS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 2,44-330 Jastrzębie-Zdrój

(+48) 32 475 15 26, (+48) 501 045 636,

biurobr@acartus.pl

 

ACARTUS – filia Racibórz

ul. Kilińskiego 2,47-400 Racibórz

(+48) 32 417 01 00

raciborz@acartus.pl

Odwiedź nas na Social Mediach

Strona stworzona przez HorizonFly_Studio